Koniecznie zobacz!

Prev Next

Jak otworzyć agencję ubezpieczeniową

18-03-2014 Hits:38528 Pomysl na biznes Super User

Jak otworzyć agencję ubezpieczeniową

      Własna agencja ubezpieczeniowa jest szansą na dobry biznes, dlatego działalność ubezpieczeniowa wciąż zyskuje na popularności. Zwykle małe agencje świadczą usługi pośrednictwa dla kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Najczęściej agencje działają w formie...

Read more

Jak założyć firmę windykacyjną

18-03-2014 Hits:14258 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć firmę windykacyjną

      Windykacja jest to odzyskiwanie należności od dłużników, którzy uchylają się od płacenia. Jest to bez wątpliwości bardzo dobry sposób na pewny i wysoki zarobek. Założenie takiej działalności nie wiąże się...

Read more

Jak założyć biuro podróży

18-03-2014 Hits:67502 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć biuro podróży

  .

Read more

Jak założyć przedszkole

18-03-2014 Hits:5479 Pomysl na biznes Super User

Jak założyć przedszkole

CZY każdy może otworzyć przedszkole?   Przedszkole obejmuje dzieci od 3 do 6 lat, może być publiczne oraz niepubliczne. Placówkę oświatową może założyć każdy spełniając szereg wymogów. Osoba fizyczna, która zarejestruje działalność...

Read more

Jak otworzyć siłownię

18-03-2014 Hits:7461 Pomysl na biznes Super User

Jak otworzyć siłownię

Biznes pozwalający nam na pełną swobodę w działaniu, gdyż nie potrzebujemy pozwoleń, które mogą nas ograniczać. Najlepszym atutem jest odpowiedni dobór instruktorów. Im większa renoma tym większe zainteresowanie klientów.   Przy założeniu...

Read more

Działalność gospodarcza a rozwód

Jesteś przedsiębiorcą lub posiadasz akcje czy udziały, a myślisz o rozwodzie? Musisz wiedzieć, że rozwód może mieć znaczący wpływ na twoją działalność oraz jej finanse. Jeżeli nie zawarłeś jeszcze umowy małżeńskiej zabezpiecz interesy firmy.

 

 

Coraz częściej małżonkowie uczestniczą w życiu gospodarczym, jako wspólnicy czy akcjonariusze. Przystępując do prowadzenia działalności gospodarczej warto wiedzieć, jakie konsekwencje wywołuje taki krok. W Polskich realiach małżonkowie rzadko decydują się rozwiązać ten problem w drodze umowy majątkowej małżeńskiej, którą można zawrzeć zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w jego trakcie.

 

Prowadzenie działalności wywiera wpływ na ewentualny, przyszły rozwód i podział wspólnego majątku. W trakcie podziału majątku dochodzi również do podziału przedsiębiorstwa. Bez znaczenia jest to, czy oboje małżonków prowadziło firmę czy też tylko jeden małżonek zarządzał firmą.

 

Podczas dzielenia majątku dzielone jest przedsiębiorstwo z tego względu, że często składniki przedsiębiorstwa (maszyny produkcyjne, nieruchomości czy akcje) nabywane są w trakcie trwania małżeństwa ze wspólnych środków małżonków. Pamiętaj, że jeśli samodzielnie kierujesz firmą, nie oznacza to przedsiębiorstwo należy tylko do Ciebie.

 

Wniosek o podział majątku do sądu składa małżonek, który chce podziału majątku. Małżonek nieprowadzący działalności ma prawo wyboru, czy chce podziału przedsiębiorstwa, uzyskania tylko niektórych jego składników czy pieniędzy z te składniki. W przypadku zgodnego podziału ingerencja sądu nie jest konieczna. Jeżeli w grę wchodzi nieruchomość, należy wpisać ugodę. Może być na zwykłej kartce, ale dobrze zrobić to u notariusza, ponieważ daje to gwarancję odpowiedniej treści umowy, która ma znaczenie przy ewentualnych przyszłych sporach.

 

Sąd respektuje zgodne ustalenia małżonków co do podziału majątku. Jeżeli jednak występuje spór w tej sprawie i żaden z małżonków nie chce przejąć składników firmy wtedy sąd zarządza podział majątku przez sprzedaż, która odbywa się w takiej formie jak przy licytacji przez komornika. Jest to mało korzystne wyjście dla obu stron ponieważ ceny sprzedaży nie są satysfakcjonujące a dodatkowo należy opłacić komornika.

 

W przypadku, gdy spór polega na tym, że oboje małżonkowie kłócą się o ten sam składnik przedsiębiorstwa np. ciężarówkę są kieruje się logiką. Jeżeli małżonek – przedsiębiorca prowadzi firmę to nie ma sensu przekazywać ciężarówki małżonkowi – nie-przedsiębiorcy.

 

W zależności od żądań stron ocenia, czy można podzielić przedsiębiorstwo na pół, a także czy drugi małżonek chce wziąć na swoje barki ciężar prowadzenia działalności. Z reguły jest tak, że drugi małżonek tego nie chce, wtedy przedsiębiorca zachowuje firmę, a współmałżonek otrzymuje połowę jej wartości, ponieważ firma dzielona jest pół na pół. Wyjątkowo można domagać się innych proporcji, ale należy to uzasadnić (np. małżonek był obibokiem i trwonił majątek) oraz udowodnić.

 

Do obowiązku sądu należy też ocena, czy małżonek, w którego rękach pozostanie firma jest w stanie spłacić współmałżonka. Jeżeli tak nie jest sąd zarządza podział przez sprzedaż. Sąd bada wypłacalność na podstawie przedstawionych dowodów oraz innych, których może zażądać. Sąd również ma prawo wgląda do konta bankowego.

 

Jak się chronić? Małżeńska intercyza jest dobrym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać o tym, że mimo umowy wyłączającej wspólność majątkową małżeńską dochody uzyskiwane z przedsiębiorstwa są wspólne. Przedsiębiorca nie będzie dzielił się firmą, lecz musi liczyć się koniecznością rozliczenia dochodów oprócz tych, które zostały wspólnie skonsumowane. Jeżeli dochody zostały przez niego zainwestowane w firmę, to będzie musiał je w połowie zwrócić.